Integritetspolicy

När du besöker vår hemsida, samlas uppgifter om dig in, som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll samt till att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det samlas in uppgifter, bör du radera dina cookies (se vägledning) och undvika ytterligare användning av webbsidan. Nedan har vi fördjupat vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbsidan använder ”cookies”, som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande, med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser eventuellt bli mindre relevanta för dig och uppträda oftare. Du kan dessutom riskera att webbsidan inte fungerar optimalt samt att det kan finnas innehåll som du inte har tillgång till.

Webbsidan innehåller cookies från tredjeparter, som i varierande omfattning kan omfatta:

Google Analytics

Google AdWords

Bing Ads

Commission Junction

Partner-Ads

Personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som i en eller annan utsträckning kan tillskrivas dig. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det görs t.ex. vid allmän tillgång av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller genomför ett köp via webbsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligen följande typer av uppgifter: ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning du själv aktivt samtycker till detta och själv fyller i uppgifterna, behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligen i samband med upprättande av login eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligen eller olovligen raderas, offentliggörs, förloras, förringas eller kommer till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt hanteras i strid med lagstiftningen.

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet kommer vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster du efterfrågat, som t.ex. att vidaresända ett nyhetsbrev. Häribland använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna förvaras inom det tidsrum som är tillåtet enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgifternas karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att uppge en generell tidsram för när uppgifter raderas.

Vidarebefordring av uppgifter

Data om din användning av webbsidan, vilka annonser du mottager och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. vidarebefordras i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det avser, i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används till målinriktning av annonser.

Därutöver nyttjar vi en rad tredjeparter till lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem till andra ändamål.

Vidarebefordrande av personuppgifter såsom namn och e-postadress m.m. kommer endast ske om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder, som kan ge dina uppgifter tillräckligt bra skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, har du rätt att få de korrigerade eller raderade. Ärenden angående detta kan skickas till vår support. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter, har du även möjlighet att ta kontakt med Datainspektionen.

Logo
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0