Ransomware attacker på uppgång

Om det är något IT-hot som verkligen orsakar stora problem för både privatpersoner och företag så är det s.k. ransomware attacker. Denna typ av attacker har ökat stadigt under de senaste åren, vilket har ökat behovet av att ta fram taktiker för att man ska kunna skydda sig. I den här artikeln kommer vi att prata om vad ransomware attacker är, varför det har ökat samt vad man kan göra åt saken.

Vad innebär en ransomware attack?

En ransomware attack utförs med hjälp av någon form av virus som infekterar en persons dator. Efter denna process kommer brukaren inte att kunna använda sig av systemet. Viruset har dock en inbyggd funktion som kan ta emot en specifik kod som låser upp systemet.

Den som har infekterat brukarens dator med viruset hör då oftast av sig och ber om pengar i utbyte mot själva koden. Det rör sig därför om en utpressningssituation där brukaren blir tvungen att antingen betala ut pengarna eller förlora den information som finns i datorn.

Dilemmat

Eftersom den information som finns på en arbetsdator kan vara extremt viktig både för brukaren och det eventuella företag som vederbörande jobbar för, kan det i många fall bli nödvändigt att betala pengarna för att inte lida större ekonomisk skada i längden.

Anledningen till att ransomware-fallen blir allt fler

Fallen har ökat p.g.a. ett flertal faktorer. Den första anledningen har att göra med att det blir allt fler personer och företag som använder sig av kryptovalutor. Denna betalnings- och investeringsform har medfört ett decentraliserat ekonomiskt system som har gett användarna större frihet. Men denna relativt högre frihetsgrad har också fört med sig nya risker som ibland utnyttjas av hackers.

En ökad möjlighet till anonymitet

När man gör transaktioner med kryptovalutor är man i princip anonym, vilket såklart har många fördelar.  Samtidigt kan denna anonymitet även utnyttjas av hackers för att ta emot lösensummor. Eftersom den person som blivit utsatt för exempelvis en ransomware attack inte vet vem han eller hon betalar till kommer eventuella efterföljande kriminella utredningar att försvåras avsevärt.

Pandemins distansarbete

När pandemin satte igång uppstod ett större behov av verktyg för att man skulle kunna jobba på distans. Det är dock inte alltid som dessa nämnda verktyg har varit säkra, vilket är något som hackers har utnyttjat för att sprida ransomware.

Artificiell intelligens

Utvecklingen av artificiell intelligens har varit, och fortsätter att vara, av stor nytta för samhället i stort. Men denna teknologi kan även användas av hackers för att förfina sina ransomware attacker, vilket såklart skapar extra problem för dem som drabbas samt kriminalväsendet som ska försöka lösa brotten.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Det är av vikt att man följer de riktlinjer som ges ut av myndigheter och säkerhetsföretag inom IT-branschen för att minimera risken för att bli drabbad. Följande åtgärder är lämpliga att vidta:

  • Håll operativsystemet ständigt uppdaterat för att täppa igen så många säkerhetshål som möjligt.
  • Använd dig av långa lösenord som är svåra att gissa.
  • Begränsa antalet personer som har tillgång till känslig information och data.
  • Se till att det utförs regelbundna backups av den data som är kritisk för affärsverksamheten.
  • Ge de anställda den utbildning som krävs för att de ska bli medvetna om riskerna med ransomware attacker och vad de kan göra för att förhindra detta.

Om faran är framme

Det finns mycket man kan göra sig för att försvåra för hackers att utnyttja ens system för att kräva lösensummor. Om de preventiva åtgärderna dock skulle misslyckas bör man följa dessa rekommendationer:

  • Se till att koppla bort din hårdvara från internet så snart som möjligt.
  • Kontakta polisen och rapportera händelsen.
  • Betala inte ut någon lösensumma. Du har att göra med en person som försöker utnyttja situationen så mycket som möjligt, och eventuella utbetalningar kommer inte att innebära att det är dags att blåsa faran över.

Logo
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0